“Hallooo … ? Sareng Alo Endin ?”“Muhun, Bi Nani soantenna mah !”“Muhun Alo, nyobi-nyobi ditelpon, manawi teu acan angkat-angkatan, kaleresan geuning aya